Max-Min Wind
Max-Min Temperature
Annual Rainfall
Weather Alert
Temperatura (°C)

Forecast (°C)
Condicions actuals
Direcció | Vent (kts)
Baròmetre (hPa)
Llum de dia | Foscor
Pluja avui (mm)
UV Index | Solar Radiation
Moon
   (Dashboard MB-API(08-02-2018))  Meteobridge Pro-(5.7-5.6  None of above
 Scarlino Weather Station  
Uptime: 2 Days °F
Alert
Sun 06:01
Low Battery Alert
Console's battery is low
Station's battery is low
Notifications
Sun 06:01
Precaució sensació tèrmica
Below Freezing --°C
Notifications
Sun 06:01
Sensació més freda
Below Freezing °C